MAIL DATA
Direct Mail & Mailing Lists
Mailing Lists
Σακουλοποίηση
Εμφακέλωση
Data Services
Εκτυπώσεις
Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Σακουλοποίηση

Direct Mail ⇒ Συσκευασία Εντύπων

Ποιoτικές υπηρεσίες σε προσιτό κόστος

Συσκευασία εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων σε διάφανη σακούλα

Εκτύπωση και επικόλληση ετικετών

Barcoding

Τυποποίηση με τις διατάξεις των ΕΛΤΑ

Συμβουλευτείτε μας για να πληρώσετε τα χαμηλότερα δυνατόν ταχυδρομικά τέλη